26 lutego 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Chmielniku odbyła się uroczysta zmiana służby w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne st. ogn. Dariusza Janus. W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Pawła Wójcika, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku Sławomira Wójcika, kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP w Kielcach oraz  strażaków tej jednostki komendant miejski bryg. Sławomir Karwat podziękował st. ogn. Dariuszowi Janus za zaangażowanie podczas wieloletniej służby oraz życzył dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym wręczając pamiątkowy list gratulacyjny. Pan st. ogn. Dariusz  Janus służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 01 - 08 - 1998 roku jako stażysta w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Chmielniku. W 1999 roku ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowców Państwowej Straży Pożarnej a następnie w roku 2003 w Centralnej  Szkole PSP w Częstochowie ukończył Kurs Kwalifikacyjny Podoficerów PSP. W okresie pełnienia służby zajmował następujące stanowiska w hierarchii zawodowej, m.in. młodszy ratownik, ratownik, starszy ratownik, specjalista ratownik, dowódca zastępu. Pan st. ogn. Dariusz Janus w czasie swojej 20 letniej służby dał się poznać jako strażak wzorowo wykonujący powierzone zadania służbowe. Niejednokrotnie udowodnił, że posiada znakomite predyspozycje do prowadzenia działań ratowniczych oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Pan st. ogn . Dariusz Janus, decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach na własną prośbę został zwolniony z dniem 26.02.2018 roku po 29 latach pracy zawodowej.

Opracowanie: kpt. Seweryn Trepka

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka