28 lutego br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się narada roczna podsumowująca działalności kieleckich strażaków w 2017 roku, a także poświęcona omówieniu zadań przewidzianych do realizacji w roku 2018. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego - bryg. Tomasz Bajerczak, Wicestarosta Kielecki - Zenon Janus, przedstawiciel  Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce - Andrzej Siewior , Komendant Miejski Policji – nadkom. Piotr Zalewski,  Z–ca Dyrektora ŚCRMiTS - Ryszard Bedla ,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Ireneusz Żak,  burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu kieleckiego, komendanci gminni i naczelnicy OSP, przedstawiciele związków zawodowych działających przy Komendzie.

Komendant Miejski PSP –  bryg. Sławomir Karwat przywitał uczestników narady oraz przedstawił jej program. Następnie kpt. Michał Świąder  - p.o. Z –cy Komendanta Miejskiego PSP omówił zagadnienia operacyjno – szkoleniowe, natomiast st.bryg. Paweł Górniak – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP omówił zagadnienia kontrolno – rozpoznawcze oraz kwatermistrzowsko – techniczne. W dalszej części narady w dyskusji głos zabrali zaproszeni goście dziękując kieleckim strażakom za codzienną służbę oraz życząc realizacji planów na rok 2018. Podsumowania narady dokonał Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego - bryg. Tomasz Bajerczak, który podziękował kieleckim strażakom PSP i OSP za zaangażowanie i wkład pracy oraz samorządom i instytucjom za podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, a następnie przedstawił kierunki działania w PSP na rok 2018. Na zakończenie narady Komendant Miejski PSP przyłączył się do podziękowań dla władz samorządowych, służb współpracujących oraz strażaków ochotników i zaprosił uczestników narady do zwiedzania powstałej w 2017 roku sali edukacyjnej ,,Ognik”.

 

Autor:  kpt. Seweryn Trepka

Zdjęcia: archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka