30 marca 2018r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się uroczysta zbiórka podczas której ze służbą pożegnał się i przeszedł na emeryturę zastępca komendanta miejskiego PSP st. bryg. Paweł Górniak. Akt odwołania wręczył zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat dziękując za lata wzorowej służby. W uroczystości udział wzięli również zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Tomasz Bajerczak, kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej PSP w Kielcach.

            Pan st. bryg. mgr inż. Paweł Górniak służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął 1 sierpnia 1988 roku jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu nauki z dniem 1 września 1993 roku rozpoczął pracę w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach na stanowisku dowódcy sekcji, gdzie następnie awansowany był na różne stanowiska dowódcze w hierarchii zawodowej, m. in., naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego, naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego oraz dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 1 w Kielcach. 15 kwietnia 2010 roku został awansowany na stanowisko naczelnika wydziału operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Z dniem 21 czerwca świętokrzyski komendant wojewódzki powołał st. bryg. Pawła Górniaka na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP.

Pan st. bryg. Paweł Górniak wielokrotnie uczestniczył w działaniach ratowniczo-gaśniczych wykazując się fachowością i skutecznością w działaniu. Niejednokrotnie udowodnił, że posiada doskonałe predyspozycje do kierowania zespołami ludzkimi oraz do podejmowania szybkich i trafnych decyzji, dzięki którym skutecznie udzielana jest pomoc poszkodowanym oraz zmniejszane są straty materialne podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Cechowała go sumienność, rzetelność, odwaga i poświęcenie w realizacji zadań służbowych, które pozwalały na osiąganie bardzo dobrych wyników w służbie. Podczas służby został wielokrotnie odznaczony i wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

St. bryg. Paweł Górniak przeszedł na zaopatrzenia emerytalne po ponad 29 latach służby.

 

 

Opracował: kpt. Seweryn Trepka

Zdjęcia: Archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka