Panujące od kilku dni plusowe temperatury oraz duże nasłonecznienie sprawiają, że znacznie wzrosła liczba interwencji związanych z gaszeniem pożarów pozostałości roślinnych. Tylko w dniu 3 kwietnia 2018 r., na terenie powiatu kieleckiego miało miejsce 13 pożarów traw natomiast od dnia 1 lutego do dnia 3 kwietnia br. odnotowano 79 zdarzeń tego typu.

W większości przypadków za powstanie pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek, w wyniku umyślnego wypalania związanego z porządkami na działce. Panujące przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy a tym samym korzyści ekonomiczne, przysłaniają wynikające z tego procederu zagrożenia i niebezpieczeństwo zarówno dla środowiska naturalnego, jak również dla zdrowia i mienia. Niejednokrotnie błahy pożar nieużytków może gwałtownie rozprzestrzenić się na tereny zamieszkałe lub obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany.

Bądźmy świadomi również tego, że pożary traw angażują znaczną liczbę sił
i środków ratowniczych. Strażacy prowadzący działania gaśnicze na łąkach
i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia
i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardziej potrzebni.

W związku z powyższym apelujemy - STOP wypalaniu traw!

 

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami  wypalanie traw jest zabronione a za wykroczenia tego typu grożą m.in.  następujące sankcje:

 

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Art. 82 § 4. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń: „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź
w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

 

Wysokość kary grzywny w myśl art. 24, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń może wynosić od 20 do 5000 zł .

 

 

Opracował: kpt. Michał Świąder

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Kielce

 

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka