12 kwietnia 2018 roku funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 KM PSP w Kielcach odwiedzili Szkołę Podstawową nr 27 w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej. Celem spotkania z dziećmi było zapoznanie ich z treścią kampanii edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Stop wypalaniom traw”. Uczniowie poznali mechanizm powstawania czadu oraz jego wpływ na życie i zdrowie ludzi. Strażacy omówili  z dziećmi również niebezpieczeństwa związane ze zjawiskiem pożaru (powszechnie występujących w tym okresie pożarów traw i lasów) oraz zagrożenia wynikające z zapalenia się oleju roślinnego i sposoby jego gaszenia. Przedstawiono uczniom schemat telefonicznego wzywania służb ratunkowych i przypomniano obowiązujące do nich numery alarmowe.

Pod koniec spotkania dzieci miały okazję przymierzyć hełm strażacki oraz zapoznać się z najczęściej spotykanym sprzętem. W zajęciach na powyższe tematy bezpieczeństwa wzięło udział ogółem 30 dzieci oraz 4 pedagogów.

 

Opracował: mł. asp. Jakub Bugajski

Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Nr 2 Kielce

 

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka