25 kwietnia 2018r. funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 KM PSP w Kielcach, złożyli wizytę w przedszkolu „Zygzak” w Kielcach przy ul. Olszewskiego. Strażacy wraz z dziećmi oraz przedszkolankami wzięli udział w pogadance na temat charakterystyki pracy strażaka, podczas której zapoznano maluchy z numerami alarmowymi i pouczono o zachowaniu na wypadek zauważenia pożaru. Ze względu na zbliżające się wakacje, kieleccy strażacy zapoznali wszystkich uczestników pogadanki z zasadami bezpieczeństwa w pobliżu zbiorników wodnych. Ponadto przedstawiono zagrożenia i opisano prawidłowe postępowanie związane z wystąpieniem w mieszkaniu tlenku węgla.

Podczas tej wizyty dzieci mogły również przymierzyć hełm strażacki, zobaczyć wnętrze samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zapoznać się z działaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

W spotkaniu udział wzięło 15 dzieci oraz cztery osoby z grona pedagogicznego.

 

Opracował: mł. kpt. Grzegorz Zimecki

Zdjęcia: Archiwum JRG Nr 2 KM PSP Kielce

 

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka