24 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej (gm. Morawica) odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorami eliminacji wojewódzkich byli: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej i Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej.

W turnieju wzięło udział 39 uczestników - zwycięzców eliminacji powiatowych w poszczególnych grupach wiekowych.

Uczestnicy oceniani byli przez jury pod przewodnictwem bryg. Sławomira Pietrzykowskiego - Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Kielcach.

 

 Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa I (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych):
1.    Wiktor Wojsa - Szkoła Podstawowa w Siedlcach, pow. kielecki
2.    Maciej Kozieł - Szkoła Podstawowa w Małyszynie, pow. starachowicki
3.    Maciej Wolak - Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu

Grupa II (uczniowie klas VII szkół podstawowych i gimnazjów):
1.    Marcin Wójcik - Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku, pow. włoszczowski
2.    Jakub Staniek - Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach, pow. opatowski
3.    Krzysztof Dulęba-Publiczne Gimnazjum w Chybicach, pow. starachowicki

Grupa III (uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych):
1.    Kinga Podsiadło - II Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
2.    Julia Trela - I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie
3.    Sebastian Gil- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie


Osoby, które zajęły I i II miejsca w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentowały województwo świętokrzyskie podczas finału centralnego OTWP w dniach 1-3 czerwca br. w Świdwinie (woj. zachodniopomorskie).
Nagrody ze środków Komendanta Głównego PSP dla laureatów w grupie II, zakupione przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adama Czajkę wręczył jego zastępca st. bryg. Robert Sabat.   
Dodatkowo w przerwie pomiędzy częścią pisemną i ustną uczestnicy eliminacji oraz ich opiekunowie mogli obejrzeć pokaz z zakresu ratownictwa wysokościowego zaprezentowany przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego „Kielce 3”.

Opracowanie: kpt. Kamil Wleciał, KW PSP w Kielcach
Zdjęcia: kpt. Kamil Wleciał, KW PSP w Kielcach; st. kpt. Marek Dyk, JRG PSP nr 3 w Kielcach.

 

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka