7 maja 2018 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach została podpisana umowa na realizację inwestycji  pn. „Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach”.

Inwestycja realizowana jest w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 -2020". Umowę o realizacji inwestycji podpisali: bryg. Sławomir Karwat - Komendant Miejski PSP w Kielcach jako inwestor oraz Pan Tomasz Sołtysik – Prezes Zarządu i Pani Klaudia Zawadzka-Sadok - Prokurent Zarządu Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.- jako główny wykonawca. Wartość inwestycji wyniesie 15 900 000,00 zł. Zgodnie z planem inwestycja ma się zakończyć 30 listopada 2020 r.  

 

Opracował: mł.bryg. Piotr Sokól

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Kielce

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka