7 października 2018 roku po oficjalnej uroczystości otwarcia strażnicy na placu JRG nr 4 w Chmielniku odbył się okolicznościowy  strażacki  piknik z elementami niepodległościowymi przygotowany przez komendę wojewódzką i komendę miejską PSP w Kielcach. Na program pikniku składały się koncert orkiestry dętej, pokazy w zadymionym namiocie, pokaz sikawki konnej z OSP Śladków Duży, nauka udzielania pierwszej pomocy, pokazy sprawnościowe strażaków, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo techniczne, zabawy dla dzieci i konkursy z nagrodami, wystawa sprzętu ratowniczego.

O godzinie 16:00 uczestników festynu powitali prowadzący: Katarzyna Klepacz i kpt. Dawid Dyduch z Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Jako pierwsza wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chmielnika, która zagranymi standardami  muzycznymi wprowadziła uczestników w nastrój pikniku.
Poza występami artystycznymi piknik obfitował w szereg innych atrakcji oraz konkursów  zarówno dla najmłodszych  jak i całych rodzin. Wszyscy uczestnicy otrzymywali nagrody. Całe rodziny mogły „gasić pożar” zabytkową strażacką sikawką konną, która jest własnością OSP ze Śladkowa Dużego.
Ponadto, na specjalnie przygotowanych stanowiskach strażacy z Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej PSP w Kielcach przygotowali wystawę sprzętu pożarniczego, który służył do prowadzenia działań gaśniczych dawniej oraz sprzętu używanego obecnie w działaniach ratowniczych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko do nauki udzielania pierwszej pomocy.
Szczególnym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyły się samochody ratowniczo- gaśnicze i prezentowany sprzęt będący na ich wyposażeniu oraz zadymiony dymem teatralnym namiot, gdzie można było się dowiedzieć jak zachowywać się w strefie zadymionej.

Podczas pikniku strażacy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 4 w Chmielniku oraz strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Kielce 3” zaprezentowali działania prowadzone podczas wypadków drogowych z udziałem samochodów osobowych oraz działania związane z uwolnieniem osób znajdujących się na znacznej wysokości za pośrednictwem technik alpinistycznych. Atrakcje przygotowane przez  strażaków oraz słoneczna pogoda sprawiły, że plac przed strażnicą JRG nr 4 w Chmielniku do godz. 18.30 wypełniony był mieszkańcami Chmielnika i sąsiednich gmin.


Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom, które włączyły się w organizację strażackiego pikniku, a w szczególności  Wojewodzie Świętokrzyskiemu Pani Agacie Wojtyszek za ufundowanie odblasków oraz elementarzy Młodego Patrioty, które były ogromną niespodzianką dla najmłodszych uczestników naszego festynu.

Opracował: Katarzyna Klepacz

Zdjęcia: Ryszard Haba

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 73

Odwiedzin od 05.02.2019 2369

Kubik-Rubik Joomla! Extensions