10 października 2018 roku Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach mł. bryg. Mariusz Góra wizytował jednostkę OSP Wzdół Rządowy, pow. kieleckiego. Podczas spotkania z druhami zastępca komendanta miejskiego zapoznał się z potencjałem sprzętowym wykorzystywanym podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz warunkami lokalowymi jakimi obecnie dysponuje jednostka. Zostały przedstawione również bieżące potrzeby  w zakresie doposażenia jednostki  w sprzęt pożarniczy. Omówiono również plany modernizacji łączności.

Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole Rządowym została włączona do KSRG w 2001 r. Lokalizacja remizy, stan wyposażenia i poziom wyszkolenia druhów  stanowi ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa powiatu kieleckiego.  Na wyposażeniu jednostki znajduje się samochód ratowniczo-gaśniczy: GBAM-Rt 2,5/20/16 STAR. Strażacy ratownicy OSP Wzdół Rządowy posiadają następujące przeszkolenia pożarnicze: szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP - 21 druhów, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego - 15 druhów, szkolenie kierujących działaniem ratowniczym - 7 druhów, szkolenie kierowców konserwatorów - 5 druhów, szkolenie naczelników - 4 druhów oraz szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym - 7 druhów.

Opracowanie: bryg. Marcin Charuba

Zdjęcia: Archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 18

Odwiedzin od 05.02.2019 10151

Kubik-Rubik Joomla! Extensions