20 listopada 2018 roku o godz. 10:00 kierownictwo krytej pływalni „Koral” w Morawicy przeprowadziło ćwiczenia ewakuacyjne pracowników obiektu, jak również grupy dzieci korzystających w tym czasie z zajęć programowych odbywających się w hali basenowej.  W ćwiczeniu wzięli udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Chmielniku oraz zastęp z OSP w Morawicy.  Po ogłoszeniu alarmu o ewakuacji wszyscy pracownicy i dzieci korzystające z zajęć oraz ich opiekunowie udali się wyjściem ewakuacyjnym w wyznaczone miejsce zbiorki, gdzie sprawdzono obecność wszystkich osób przebywających w tym czasie w obiekcie. Po stwierdzeniu, że wszystkie osoby ewakuowały się w wyznaczone miejsce ćwiczenie zakończono, a pracownicy i dzieci wrócili do zajęć. Następnie kierownictwo obiektu zapoznało strażaków z obiektem oraz pomieszczeniami technologicznymi pływalni.  Obecność strażaków była doskonałą okazją do zapoznania dzieci i pracowników z ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjna pod nazwą „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.  Dowódca oraz zastępca dowódcy JRG nr 4 W Chmielniku przeprowadzili krótką prelekcję na temat zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem zatrucia tlenkiem węgla, szczególnie w czasie sezonu grzewczego oraz zwrócili uwagę na zasadność stosowania w domach jednorodzinnych czujników tlenku węgla.  Ponadto strażacy rozdali materiały informacyjne dotyczące akcji informacyjnej tym zakresie.

 

Opracował: kpt. Paweł Nyk

Zdjęcia : archiwum JRG Nr 4 w Chmielniku

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 78

Odwiedzin od 05.02.2019 2374

Kubik-Rubik Joomla! Extensions