Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kieleckiego mogli po raz kolejny podnieść swoje kwalifikacje podczas szkolenia podstawowego realizowanego jednoetapowo w nowej siedzibie JRG Nr 4 w Chmielniku. Szkolenie zostało zorganizowane przez komendę miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Zajęcia prowadzone były w dniach 20, 21, 27, 28 października 2018 roku oraz 3, 4, 17, 18 listopada 2018 roku. Kurs przeprowadzono zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 17 listopada 2015 roku. W trakcie szkolenia szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

 • Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych,
 • Ratowniczy sprzęt mechaniczny,
 • Sprzęt ochrony dróg oddechowych (w tym szkolenie praktyczne w komorze dymowej),
 • Drabiny pożarnicze,
 • Taktyka gaszenia pożarów,
 • BHP podczas działań ratowniczo-gaśniczych,
 • Kierowanie ruchem drogowym,
 • Służba wewnętrzna (musztra),
 • Gaszeni pożarów i środki gaśnicze,
 • Działania podczas innych miejscowych zagrożeń,
 • Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Elementy pierwszej pomocy,
 • Ewakuacja ludzi i zwierząt mienia
 • Łączność i alarmowanie.
 • Działania strażaków OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych.

Zajęcia poprowadzili oficerowie i aspiranci pełniący, na co dzień służbę w JRG Nr 4 w Chmielniku: Paweł Nyk – z-ca d-cy JRG nr 4, kierownik szkolenia, oraz mł. kpt. Tomasz Piotrowski, mł. kpt. Rafał Pająk, asp. sztab. Mariusz Suchy, asp. sztab. Rafał Gwóźdź, kpt. Dawid Dyduch, st.asp. Jan Kapusta, asp. Łukasz Bielecki, mł. asp. Tomasz Jagodziński, mł. asp. Arkadiusz Bernacki.

Kurs zakończył się egzaminem końcowym składającym się z części teoretycznej (pisemny test wiadomości) i praktycznej, podczas, której sprawdzono umiejętności obsługi sprzętu ratowniczego. Egzamin zdało 37 strażaków. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna w składzie:

- bryg. Szymon Górski - Dowódca JRG Nr 4 w Chmielniku,

- asp. sztab. Adam Kotaś z wydziału operacyjno-szkoleniowego KM PSP w Kielcach,

- asp. sztab. Piotr Romaniec wydziału operacyjno-szkoleniowego z KM PSP w Kielcach.

Bardzo wysokie oceny uzyskane podczas egzaminu oraz zaangażowanie w czasie szkolenia świadczą o wysokim poziomie wiedzy członków OSP.

Słuchaczom składamy gratulacje i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy pożarniczej.

 

Opracował: kpt. Paweł Nyk

Zdjęcia: archiwum JRG-4 Chmielnik

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 73

Odwiedzin od 05.02.2019 2369

Kubik-Rubik Joomla! Extensions