Pomimo zimowej aury trwają prace budowlane związane z budową nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Prace budowlane w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” prowadzone są przez konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. Al. J. Piłsudskiego 74, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Partner: MGBUILDING Sp. z o. o. Sp. K.Oskara Kolberga 16, 25-620 Kielce

Projekt budynku został przygotowany na podstawie koncepcji architektonicznej opracowanej przez Komendę Miejską PSP w Kielcach. W budynku zaprojektowano m.in.

- zaplecze techniczne, w tym pomieszczenia konserwacji sprzętu pożarniczego i ochronnego,

- garaż z 6 stanowiskami wyjazdowymi przeznaczony dla 12 pojazdów pożarniczych,

- zaplecze socjalne dla strażaków pełniących służbę,

- część dydaktyczną z salą szkoleniową i siłownią,

- część administracyjną z pomieszczeniami dowództwa jednostki,

- salę konferencyjną.

Harmonogram prac budowlanych zakłada wykonanie robót w ciągu 3 lat i ich zakończenie w grudniu 2020 roku.

W roku 2018 zrealizowano roboty przygotowawcze, projektowe oraz budowlane o wartości prawie 3 500 000,00 zł. Po rozbiórce dotychczasowej strażnicy, wykonano roboty ziemne, elementy przyłączy do budynku, kondygnacje piwnic oraz wzniesiono kondygnację parteru. Na tym etapie budynek wykonywany jest w technologii monolitycznej z betonu zbrojonego. Obecnie trwając prace związne w wykonaniem monolitycznego stropu nad kondygnacją parteru, a następnie wznoszona będzie kondygnacja piętra. Zgodnie z harmonogramem robót, bryła budynku powinna być ukończona na przełomie I i II kwartału 2019 roku.

Środki finansowe pochodziły z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego oraz Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

 

Opracował: bryg. Piotr Sokól

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Kielce

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 10038

Kubik-Rubik Joomla! Extensions