Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał zmianę rozporządzenia  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Powyższa zmiana jest reakcją na pożar, który wybuchł 4 stycznia w escape roomie w Koszalinie, podczas którego zginęło pięć dziewcząt, a młody mężczyzna doznał ciężkich poparzeń. Rozporządzenie uszczegóławia przepisy ochrony przeciwpożarowej w obiektach prowadzących działalność gospodarczą o charakterze rozrywkowym, w których organizowane są gry lub zabawy, w trakcie których uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się uczestników. Według nowych przepisów właściciel, zarządca, lub użytkownik powinien przed rozpoczęciem działalności oraz co najmniej raz na dwa lata jej trwania przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzać spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu będzie miał obowiązek przeprowadzenia takiego sprawdzenia w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Tekst rozporządzenia zamieszczony został w załączeniu.

Autor: kpt. Seweryn Trepka

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 116

Odwiedzin od 05.02.2019 22063

Kubik-Rubik Joomla! Extensions