W siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 w Chmielniku dn. 09.02.2019 r. o godzinie 8:30 rozpoczęło się Szkolenie Podstawowe dla dwudziestu sześciu strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kieleckiego.  Oddana przed kilkoma miesiącami do użytku siedziba JRG nr 4 KM PSP w Kielcach, stanowi świetne zaplecze do przeprowadzania tego typu kursów.

Szkolenie rozpoczęło się zbiórką na placu wewnętrznym, gdzie Zastępca Dowódcy JRG nr 4 kpt. Paweł Nyk – kierownik szkolenia, przywitał uczestników, przedstawił zakres tematyczny zajęć oraz zasady i wymagania pozwalające uzyskać pozytywny wynik końcowy - zaliczenie kursu. Następnie uczestnicy udali się na zajęcia przewidziane w programie szkolenia. Zajęcia prowadzone są przez wyznaczonych oficerów i aspirantów pełniących funkcję dowódców podczas działań ratowniczo gaśniczych. Program zajęć przewiduje zajęcia teoretyczne – wykłady oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu JRG PSP Nr 4 w Chmielniku. Dodatkowo podczas szkolenia każdy z uczestników musi uzyskać pozytywny wynik z zaliczenia ścieżki w komorze dymowej mieszczącej się w Komendzie Wojewódzkiej PSP Kielcach przy ul. Sandomierskiej.  

By ułatwić uczestnictwo w szkoleniu druhom OSP, kurs został zaplanowany w dni wolne od pracy i realizowany będzie przez cztery kolejne soboty i niedziele, a zakończy się egzaminem w dniu 03.03.2019 r. Zaliczenie szkolenia z wynikiem pozytywnym uprawnia strażaków do udziału działaniach ratowniczo gaśniczych. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na egzaminie końcowym.

Opracował kpt. Paweł Nyk.      

Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Nr 4 w Chmielniku        

 

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 95

Odwiedzin od 05.02.2019 17769

Kubik-Rubik Joomla! Extensions