28 lutego 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kieleckiego i miasta Kielce w 2018 roku.  W odprawie  udział wzięli m.in. członek Zarządu Powiatu – Mariusz Ściana, przedstawiciel  Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce - Andrzej Siewior , Komendant Miejski Policji – podinsp. Piotr Zalewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Joanna Pomarańska,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Ireneusz Żak,  burmistrzowie i wójtowie miast i  gmin powiatu kieleckiego, komendanci gminni oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w komendzie oraz kadra kierownicza komendy miejskiej PSP w Kielcach. Komendant Miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat otwierając odprawę przywitał uczestników odprawy oraz przedstawił jej program. Następnie mł. bryg. Mariusz Góra, z–ca komendanta miejskiego PSP przedstawił sprawozdanie z działalności operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, omówił stan przygotowania podmiotów KSRG do działań na terenie powiatu kieleckiego i miasta Kielce, oraz  działania szkoleniowe na rzecz OSP z terenu powiatu kieleckiego, z kolei st. kpt. Michał Świąder, z-ca komendanta miejskiego PSP omówił działania kontrolno – rozpoznawcze prowadzone na terenie powiatu oraz zadania inwestycyjne jakie zrealizowano w 2018. W dalszej części narady w dyskusji głos zabrali zaproszeni goście dziękując strażakom za codzienną służbę oraz życząc realizacji planów na rok 2019. Komendant Miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat, podsumowując odprawę przedstawił zadania przewidziane do realizacji w roku 2019,  podziękował strażakom PSP i OSP za zaangażowanie i wkład pracy w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz samorządom za podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kieleckiego i miasta Kielce.

Opracowanie:  kpt. Seweryn Trepka

Zdjęcia: archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 141

Odwiedzin od 05.02.2019 6559

Kubik-Rubik Joomla! Extensions