2 marca 2019 roku w remizie OSP odbyło się  walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Wola Jachowa. Zanim jednak rozpoczęło się zebranie, odbyła się uroczysta zbiórka na placu przed siedzibą jednostki.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, meldunek przyjął zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat. Podczas krótkiej uroczystości z udziałem członków OSP oraz zaproszonych gości dokonano przekazania lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Nissan Pickup D22. Pojazd był dotychczas użytkowany przez Komendę Miejską PSP w Kielcach. Przekazanie nastąpiło na podstawie decyzji świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Akt przekazania samochodu z rąk senatora RP Krzysztofa Słonia odebrał naczelnik OSP Wola Jachowa Przemysław Kobyłecki. Przekazany pojazd poświęcił kapelan kieleckich strażaków ks. Łukasz Zygmunt.
Po uroczystości przekazania rozpoczęło się zebranie, które otworzył prezes OSP Wola Jachowa dh. Wiesław Kaleta. Przywitał zaproszonych gości i otworzył obrady, podczas których między innymi wybrano przewodniczącego zebrania, przedstawiono sprawozdanie komisji rewizyjnej OSP oraz projekt planu działalności i plan finansowy na rok bieżący. W ramach dyskusji głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali druhom OSP Wola Jachowa za wkład pracy włożony w utrzymanie bezpieczeństwa na terenie powiatu kieleckiego, dokonali podsumowania 2018 roku, oraz omówili planowany zakres wsparcia jednostek OSP włączonych do KSRG  z budżetu państwa w ramach programu modernizacji służb mundurowych, oraz innych programów rządowych.
Na koniec zebrania, członkowie Wola Jachowa przyjęli plan działalności i plan finansowy na 2019 rok.

W zebraniu uczestniczyli:

  • Krzysztof Słoń, senator RP
  • st.bryg. Robert Sabat, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • Wiktor Kowalski, doradca Wojewody Świętokrzyskiego,
  • bryg. Sławomir Karwat, komendant miejski PSP w Kielcach,
  • dh Ireneusz Żak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kielcach,
  • Przemysław Łysak, wójt Gminy Górno
  • Łukasz Zygmunt, Powiatowy Kapelan Strażaków

Opracowanie: asp. Marcin Pastuszka
Zdjęcia : Artur Pedryc

 

 

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 144

Odwiedzin od 05.02.2019 6562

Kubik-Rubik Joomla! Extensions