30 marca 2019 roku w remizie OSP odbyło się walne zebranie członków OSP Wola Morawicka. Zanim jednak rozpoczęło się zebranie, odbyła się uroczysta zbiórka na placu wewnętrznym jednostki w której uczestniczyła kompania honorowa, młodzieżowa drużyna pożarnicza oraz dziecięca drużyna pożarnicza. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości dh Stanisława Pietrzykowskiego,  Prezesa jednostki OSP Wola Morawicka, meldunek przyjął st. bryg. Robert Sabat zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Następnie przy dźwiękach hymnu narodowego dokonano podniesienia flagi państwowej.

Podczas krótkiej uroczystości z udziałem członków OSP zaproszonych gości oraz władz samorządowych dokonano przekazania nowego średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego  GBA 4,5/16 marki MAN TGM 18/340 zakupionego 2018 roku. Całkowity koszt zakupu samochodu to kwota 859 770,00 tyś zł. Środki finansowe pochodziły między innymi z dotacji Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego województwa świętokrzyskiego, Samorządu Miasta i Gminy Morawica oraz wkładu własnego jednostki OSP Wola Morawicka.
Akt przekazania samochodu i kluczki przekazali naczelnikowi OSP i kierowcy : Pan senatora RP Krzysztof Słoń, st.bryg. Robert Sabat zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach , w imieniu Pani Agaty Wojtyszek Wojewody Świętokrzyskiego Wiktor Kowalski,  w imieniu Pana Ryszarda Gliwińskiego Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pan Paweł Napora,  bryg. Sławomir Karwat komendant miejski PSP w Kielcach oraz Pan Marian Buras Burmistrz Miasta i Gminy Morawica.Przekazany pojazd poświęcił kapelan wojewódzki strażaków ks. Marek Mrugała wraz ks. Janem Ciszkiem proboszczem parafii Morawica po czym nastąpiła prezentacja samochodu.

Podczas apelu Prezes Stanisław Pietrzykowski wraz z Naczelnikiem Rafałem Rożkowiczem podziękowali przybyłym zaproszonym gościom za życzliwość, zaangażowanie i okazaną pomoc oraz wsparcie finansowe przy zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN GBA 4,16.

Po uroczystości przekazania rozpoczęło się zebranie, które otworzył prezes jednostki OSP Wola Morawicka. Przywitał zaproszonych gości i otworzył obrady, podczas których między innymi wybrano przewodniczącego zebrania, przedstawiono sprawozdanie komisji rewizyjnej OSP oraz projekt planu działalności i plan finansowy na rok bieżący. W ramach dyskusji głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali druhom OSP Wola Morawicka za wkład pracy włożony w utrzymanie bezpieczeństwa na terenie powiatu kieleckiego, dokonali podsumowania 2018 roku, oraz omówili planowany zakres wsparcia jednostek OSP włączonych do KSRG z budżetu państwa w ramach programu modernizacji służb mundurowych, oraz innych programów rządowych.
Na koniec zebrania, członkowie Wola Morawicka przyjęli plan działalności i plan finansowy na 2019 rok.

 

Opracował: asp. Marcin Pastuszka

Zdjęcia: Archiwum OSP Wola Morawicka

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 10038

Kubik-Rubik Joomla! Extensions