31 marca 2019r. na terenie Jednostki OSP Daleszyce zakończyło się szkolenie Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kieleckiego realizowane przez Komendę Miejską PSP w Kielcach.

Strażacy OSP podsumowali zdobytą wiedze podczas egzaminu na „Szkoleniu Podstawowym Strażaków Ochotników OSP”. Kurs został zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 17 listopada 2015 roku.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do uczestnictwa w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wypracowania nawyków przestrzegania zasad BHP, umiejętności posługiwania się sprzętem ratowniczym podczas prowadzonych działań oraz umiejętności pracy w zespole.

Program zajęć zawierał zajęcia teoretyczne – wykłady oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu JRG PSP Nr 1 w Kielcach oraz OSP Daleszyce. Dodatkowo podczas szkolenia każdy z uczestników musiał uzyskać pozytywny wynik z zaliczenia ścieżki w komorze dymowej mieszczącej się w Komendzie Wojewódzkiej PSP Kielcach przy ul. Sandomierskiej.  

Szkolenie ukończyło z 34 druhów OSP w tym 24 z KSRG.

Słuchaczom składamy gratulacje i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy pożarniczej.

 

Opracował: st.kpt. Mariusz Stolarczyk

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Kielce

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 10038

Kubik-Rubik Joomla! Extensions