W dniu 4 kwietnia 2019 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kielcach, wzorem lat ubiegłych zorganizowali kolejną, już 42 edycję eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Zgodnie z regulaminem turnieju w eliminacjach powiatowych uczestniczyli zwycięzcy rozgrywek przeprowadzonych na poziomie gminnym, które odbyły się we wszystkich gminach powiatu kieleckiego, a także w mieście Kielce.

Na wstępie uczestników eliminacji wraz z opiekunami oraz zaproszonych gości w osobach: pana Andrzeja Siewiora z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce, pana Władysława Kozieł pełniącego obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach i panią Beatę Harabin – przedstawiciel Nadleśnictwa Daleszyce, przywitał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Sławomir Karwat, a następnie dokonał oficjalnego otwarcia eliminacji wraz z Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kielcach - dh. Ireneuszem Żakiem.

Idea turnieju to przede wszystkim podnoszenie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej, która obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, działania związane z prowadzeniem akcji ratowniczych,  zasady ochrony ludności czy nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych .

Istotne jest, aby młodzież wiedziała jak najwięcej o zasadach postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętnościach posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz historią i tradycją ruchu strażackiego.

W trakcie oceny prac przez jury, uczestnicy turnieju wraz z opiekunami mogli skorzystać z sali edukacyjnej „Ognik” mieszczącej się w jednym z pomieszczeń Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

Po dokonaniu oceny wiedzy uczestników eliminacji, przewodniczący jury kpt. Michał Świąder odczytał protokół z wynikami eliminacji, po czym nastąpiło wręczenie dyplomów i  nagród laureatom konkursu.  

 

Wyniki eliminacji przedstawiają się następująco:

 

I grupa wiekowa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych:

1 miejsce Wiktor Wojsa - Szkoła Podstawowa w Wolicy 26-060 Wolica, gm. Chęciny

2 miejsce Mikołaj Łakomiec – Szkoła Podstawowa w Leszczynach, gm. Górno

3 miejsce Kacper Piotrowicz – Szkoła Podstawowa w Zbeludce, gm. Łagów

 

II grupa wiekowa – uczniowie klas VII-VII szkół podstawowych oraz gimnazjum:

1 miejsce Piotr Palacz - Szkoła Podstawowa w Łopusznie, gm. Łopuszno,

2 miejsce Miłosz Nyk - Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach, gm. Chmielnik,

3 miejsce Michał Karbowniczek - Zespół Szkół w Rudkach, gm. Nowa Słupia.

 

III grupa wiekowa- uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

1 miejsce Kinga Podsiadło - II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach,

2 miejsce Karolina Miszczyk – Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku,

3 miejsce Marta Kraińska - Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach.

 

Wręczając nagrody Komendant Miejski PSP w Kielcach wraz z zaproszonymi gośćmi, pogratulowali laureatom osiągniętych wyników a zwycięzcom eliminacji powiatowych, którzy będą reprezentować miasto Kielce oraz powiat kielecki na eliminacjach wojewódzkich, życzyli osiągnięcia jak najlepszych wyników.

 

Nagrody główne dla laureatów eliminacji ufundowali:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Kielcach oraz Urząd Miasta Kielce.

Ponadto każdy z uczestników eliminacji otrzymał zestaw upominków ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce i Nadleśnictwo Kielce oraz Komendę Miejską PSP w Kielcach.

Fundatorom serdecznie dziękujemy za nagrody i upominki a zwycięzcom gratulujemy osiągniętych wyników.

 

Opracował: kpt. Michał Świąder

Zdjęcia: archiwum KM PSP Kielce

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 10038

Kubik-Rubik Joomla! Extensions