W dniu 5 kwietnia 2019 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami KM PSP w Kielcach, KMP w Kielcach oraz Nadleśnictw: Kielce. Łagów, Daleszyce, Zagnańsk oraz Chmielnik dotyczące wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania pożarom traw.

Na spotkaniu ustalono, że:

  1. W przypadku pożarów traw w których istnieje wysoka możliwość ustalenia sprawcy kierujący działaniami ratowniczymi oraz pracownicy Lasów Państwowych powinny zgłaszać sprawę Policji.

Sytuacja ta dotyczy również pożarów w których zaobserwowano podejrzanych. W takim przypadku informację należy przekazać do Policji za pośrednictwem WCPR.

  1. Zaplanowano spotkanie rzeczników prasowych Policji i KM PSP w celu przygotowania briefingu prasowego w terenie dotyczącego problematyki pożarów traw na początek drugiego tygodnia kwietnia.
  2. Wytypowane zostaną obszary o podwyższonej palności, gdzie możliwe będzie wprowadzenie patroli Policji oraz PSP.

Celem tych patroli ma być zarówno odstraszanie potencjalnych sprawców jak również zaistnienie w świadomości społecznej, że tereny na których prowadzone są patrole znajdują się pod specjalnym nadzorem.

  1. Za celowe uznano włączenie w ww. działania Straży Leśnej.
  2. Uznano że dotychczasowe działania w zakresie propagandy prowadzone na terenach gmin mają uzasadnienie, jednak konieczna jest aktywizacja samorządów lokalnych w związku z ograniczonymi możliwościami kadrowymi Policji, Straży Pożarnej oraz Lasów Państwowych.
  3. Dodatkowo wskazano, że na terenach przez które przechodzą linie kolejowe do współpracy w zakresie patrolowania terenu, celowe jest wykorzystanie Straży Ochrony Kolei.

Opracował: mł. bryg. Paweł Włodarczyk

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Kielce

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 10038

Kubik-Rubik Joomla! Extensions