8 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Kielce oraz 9 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyły się spotkania z Zespołem Roboczym nagrody „Koziołek”. W spotkaniach udział wzięli Komendant Miejski – bryg. Sławomir Karwat oraz z-ca komendanta mł. bryg. Mariusz Góra oraz Katarzyna Klepacz, która przedstawiła działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa podejmowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w 2018 roku.

Idea Nagrody „KOZIOŁEK” zrodziła się w 2000 roku. Jej głównym celem jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego. Kandydatem do nagrody może być każdy powiat woj. świętokrzyskiego, który podjął wykraczające poza jego zwykłe obowiązki, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Wstępnej selekcji i weryfikacji dokonuje co roku zespół roboczy, składający się z przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

Opracowanie: mgr Katarzyna Klepacz

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Kielce

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 05.02.2019 10038

Kubik-Rubik Joomla! Extensions