11 maja 2018 roku Kielcach odbył się uroczysty apel z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Wśród licznie przybyłych gości obecni byli: Beata Szydło – wiceprezes Rady Ministrów, parlamentarzyści: wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka,  poseł na Sejm RP Maria Zuba, senator Krzysztof Słoń,  nadbryg. Tadeusz Jopek – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Jego Eminencja ks. dr Jan Piotrowski – Biskup Kielecki, a także wojewoda świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek i marszałek Andrzej Bętkowski. W wydarzeniu uczestniczyli również szefowie oraz przedstawiciele służb mundurowych i administracji zespolonej województwa oraz instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, także komendanci gminni OSP z terenu województwa świętokrzyskiego.
Świętokrzyska Państwowa Straż Pożarna reprezentowana była przez st. bryg. Roberta Sabata – zastępcę świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP i bryg. Sławomira Karwata – komendanta miejskiego PSP w Kielcach oraz komendantów powiatowych PSP.

Uroczystości zapoczątkowało podpisanie Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego w ścianę budowanej Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach.
Akt Erekcyjny podpisali: nadbryg. Tadeusz Jopek – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Jego Eminencja ks. dr Jan Piotrowski – Biskup Kielecki, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, st. bryg. Robert Sabat – zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Mariusz Ściana w imieniu starosty Kieleckiego Mirosława Gębskiego oraz bryg. Sławomir Karwat – komendant miejski PSP w Kielcach.
Po podpisaniu, dokument został umieszczony w specjalnej tubie, a następnie zamurowany.

Budowa nowej strażnicy rozpoczęła się w drugiej połowie 2018 roku i będzie trwała do listopada 2020 roku. Projekt budynku został przygotowany na podstawie koncepcji architektonicznej opracowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Zgodnie z projektem, kubatura budynku będzie obejmowała 13,5 tys. m3. Powierzchnia użytkowa budynku wynosić będzie blisko 3000 m2.

Po zakończonych uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego, na kieleckim Palcu Wolności odbyła się główna część uroczystości, której otwarcia dokonał st. bryg. Robert Sabat – zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Komendant podziękował za wsparcie okazywane strażakom państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Komendant Sabat nawiązał też do nieszczęśliwego wypadku, do jakiego doszło minionej nocy podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w podkieleckim Radlinie.

Podczas uroczystości Ciepłe słowa do strażaków skierowała również Pani premier Beata Szydło. Przemawiając do strażaków Pani premier podziękowała za ciężką i pełną wyrzeczeń służbę, jednocześnie podkreśliła, że strażacy niosąc pomoc innym muszą sami czuć się bezpiecznie, a to poczucie bezpieczeństwa związane jest z dobrym i nowoczesnym sprzętem.

Podczas uroczystości zostały odczytane listy skierowana do strażaków.
List Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odczytał komendant nadbryg. Tadeusz Jopek. List Jarosława Zielińskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odczytała Pani Wojewoda Agata Wojtyszek, a list Prezydenta Andrzeja Dudy odczytał komendant st. bryg. Robert Sabat.

Uroczystość Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Kielcach wzbogacona została przekazaniem Promes dotyczących zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w roku bieżącym. Promesy otrzymało 14 jednostek, wartość dofinansowania wynosiła 10 280 000 zł.

Z okazji strażackiego święta wręczono odznaczenia, medale i awanse na wyższe stopnie służbowe. Odznaczeniami prezydenckimi i resortowymi udekorowanych zostało 27 strażaków i pracowników cywilnych. Na wyższe stopnie służbowe awansowało 46 strażaków.

Podczas uroczystości złożona została wiązanka pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wiązankę złożyli: Pani Premier, Pani wojewoda, zastępca komendanta głównego i zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Następnie, ulicami Kielc przemaszerowała defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych.

Uroczystość uświetniły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Krasocina z Mażoretkami, kompania honorowa z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, kompanie towarzyszące ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Ochotniczej Straży Pożarnej z Brudzowa oraz pododdział złożony z kilkudziesięciu pocztów sztandarowych wystawionych przez jednostki OSP oraz Komendy Powiatowe i Miejską PSP z terenu województwa.

Po uroczystościach na płycie Placu Wolności odbył się strażacki piknik dla dzieci i młodzieży. Wśród atrakcji były: wystawa sprzętu pożarniczego, w tym samochodów z Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz pokazy sprawnościowe strażaków – ratownictwo techniczne i pokaz strażaków z Grupy Ratownictwa Wysokościowego.  

Opracowanie: bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: Piotr Boksa, mł.bryg. Piotr Krokos, Szymon Jagun, Ryszard Haba, Jarosław Kubalski

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 39

Odwiedzin od 05.02.2019 68517

Kubik-Rubik Joomla! Extensions