5 czerwca 2019 roku w Kielcach z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek odbył się uroczysty apel poświęcony wręczeniu odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień dla strażaków z terenu województwa świętokrzyskiego.

W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat, Komendant Miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat, Komendant  Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło oraz strażacy i pracownicy cywilni z komendy Wojewódzkiej, Komendy Miejskiej PSP w Kielcach i Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Pani Wojewodzie, następnie Komendant Karwat przywitał zgromadzonych gości i uczestników.

Ciepłe słowa do strażaków skierowali: Pani Wojewoda Agata Wojtyszek oraz Komendant st. bryg. Robert Sabat.  W swoich wystąpieniach podziękowali za ciężką i pełną wyrzeczeń służbę oraz wyrazili swoje uznanie dla strażaków zaangażowanych w działania ratownicze związane z intensywnymi zjawiskami pogodowymi oraz wystąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie województwa świętokrzyskiego.

Minutą ciszy uczczono pamięć strażaka, który poniósł śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, do jakiego doszło podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w podkieleckim Radlinie.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia dla pracowników cywilnych i strażaków, którzy nie mogli ich otrzymać na „Dniach Strażaka” ze względu na działania ratownicze prowadzone w związku z falą wezbraniową na rzece Wiśle i jej dopływach.

Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy wystawiony przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Opracowanie: bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: bryg. Jakub Kubicki, KW PSP Kielce

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 54

Odwiedzin od 05.02.2019 68532

Kubik-Rubik Joomla! Extensions