28 czerwca 2019 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której ze służbą pożegnali się dwaj wieloletni pracownicy Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego: st  ogn. Marek Rabajczyk, starszy technik oraz st. ogn. Jerzy Kurek, starszy operator sprzętu specjalnego. W uroczystości udział wzięli: p.o. świętokrzyski komendant wojewódzki Robert Sabat, komendant miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat wraz ze swoim zastępcą mł. bryg. Mariuszem Górą oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Uczestników przywitał na wstępie komendant miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat, który podziękował swoim podwładnym za oddaną i wieloletnią służbę. Podczas spotkania pracownicy komendy miejskiej wręczyli swoim kolegom emerytom pamiątkowe repliki samochodów strażackich, dziękując tym samym za dotychczasową współpracę. W swoim wystąpieniu p.o. świętokrzyski komendant wojewódzki Robert Sabat również podziękowania za całokształt długoletniej służby zawodowej, za sumienną i rzetelną pracę oraz wysoki poziom zaangażowania a także złożył serdeczne życzenia odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne strażakom.

Pan st. ogn. Marek Rabajczyk służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 15 listopada 1993 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kielcach na stanowisku stażysty. W 1994 roku, ukończył Kurs Kwalifikacyjny Szeregowców PSP w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Kielcach. W 1998 ukończył Kurs Kwalifikacyjny dla Podoficerów PSP, również w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Kielcach. Z dniem 1 października 1996 roku st. ogn. Marek Rabajczyk został delegowany do służby w systemie codziennym i zostały mu powierzone obowiązki technika ds. sprzętu w JRG nr 1 w Kielcach. Z dniem 1 sierpnia 1997 roku st. ogn. Marek Rabajczyk został mianowany na stanowisko starszego referenta w Wydziale Kwatermistrzowskim Ośrodka Szkolenia PSP w Kielcach, a od 1 stycznia 1999 roku otrzymał mianowanie w Wydziale Kwatermistrzowsko - Technicznym Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Pan st. ogn. Marek Rabajczyk odznaczał się wzorowym zaangażowaniem w realizacji zadań służbowych. Odpowiadał za przygotowanie sprzętu ratowniczego do działań. W dniach wolnych od służby często wzywany był do akcji ratowniczo – gaśniczych (jak zabezpieczenie logistyczne). Wykazywał inicjatywę w zakresie podnoszenia gotowości bojowej. Cieszył się autorytetem wśród podwładnych i członków ochotniczych straży pożarnych. Podczas służby dał się poznać jako człowiek bardzo sumienny, rzeczowy  stale dążący do podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Pan st. ogn. Marek Rabajczyk w codziennej służbie wykonywał bardzo dużo prac wykraczających poza zakres obowiązków służbowych, związanych min. z przeglądem i naprawą sprzętu pożarniczego. Wykonywał również czynności związane z przeglądami pojazdów i sprzętu pożarniczego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Za swoją działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, między innymi: Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Dyplomem Komendanta Głównego PSP. Pan st. ogn. Marek Rabajczyk, decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach został zwolniony z dniem 30 czerwca 2019 roku po 34 latach pracy zawodowej, w tym 26 lat służby w PSP.

Pan st. ogn. Jerzy Kurek służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 10 kwietnia 1998 w Komendzie Rejonowej PSP w Kielcach na stanowisku stażysty. W 1999 roku, ukończył Kurs Kwalifikacyjny Szeregowców PSP w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Kielcach. W 2009 roku ukończył szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Kielcach. Pan st. ogn. Jerzy Kurek zajmował następujące stanowiska w hierarchii służbowej: stażysta, młodszy technik, młodszy ratownik kierowca, starszy ratownik kierowca i ostatnio zajmowane stanowisko: starszy operator sprzętu specjalnego. Pan st. ogn. Jerzy Kurek odznaczał się wzorowym zaangażowaniem w realizacji zadań służbowych. Odpowiadał za przygotowanie pojazdów i sprzętu ratowniczego do działań. Wykazywał inicjatywę w zakresie podnoszenia gotowości bojowej. Cieszył się autorytetem wśród podwładnych i członków ochotniczych straży pożarnych. Pan st. ogn. Jerzy Kurek w codziennej służbie wykonywał bardzo dużo prac związanych min. z przeglądem i naprawą sprzętu sprzętu ochrony dróg oddechowych dla strażaków PSP jak również dla druhów z OSP oraz prac związanych z bieżącymi naprawami sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Wykonywał również czynności związane z przeglądami pojazdów i sprzętu pożarniczego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Za swoją działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, między innymi: Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Pan st. ogn. Jerzy Kurek, decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach został zwolniony z dniem 30 czerwca 2019 roku po 35 latach pracy zawodowej w tym 21 lat służby w PSP.

Opracowanie:  kpt. Seweryn Trepka

Zdjęcia: archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 49

Odwiedzin od 05.02.2019 68527

Kubik-Rubik Joomla! Extensions