1 lipca 2019 roku przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Kielcach wraz ze strażakami z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Kielcach przeprowadzili wizytację obozu harcerskiego w Borowej Górze, gm. Zagnańsk zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski. Podczas wizytacji zapoznano kadrę obozu ze sposobami postępowania podczas możliwych zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozu ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych, obfitych opadów deszczu i gradu oraz silnych porywów wiatru. Sprawdzono również oznakowanie dróg dojazdowych oraz ewakuacyjnych, łączność z kierownictwem obozu za pośrednictwem telefonii komórkowej i za pomocą udostępnionego przez Straż Pożarną radiotelefonu, a następnie sporządzono protokół z wykonanych czynności.

W celu sprawdzenia znajomości  postępowania podczas wystąpienia zagrożenia przeprowadzono próbną ewakuacje zarówno w dzień jak i w godzinach nocnych. Obóz potrwa do 14 lipca 2019r. i weźmie w nim udział 94 osoby wraz  z opiekunami.

Opracował: bryg. Szymon Górski

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Kielce.

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 50

Odwiedzin od 05.02.2019 68528

Kubik-Rubik Joomla! Extensions