Kieleckie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się 1 marca 2020 o godz. 10.00 uroczystością na cmentarzu na kieleckich Piaskach, przy obelisku upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych zamordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa w kieleckim więzieniu.
Po przemówieniach okolicznościowych odbył się Apel Pamięci. Cmentarz przy ulicy Zagnańskiej, gdzie odbyły się uroczystości, jest miejscem symbolicznym. W tym miejscu funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa zakopywali ciała mordowanych w dawnym więzieniu kieleckim i innych miejscach kaźni. W uroczystości uczestniczyła delegacja Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach z pocztem sztandarowym.

O godzinie 16.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach odprawiona została Msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych. Po nabożeństwie złożono kwiaty przed ścianą straceń w dawnym więzieniu kieleckim przy ulicy Zamkowej, a o godz. 17.30 przed pomnikiem Armii Krajowej na skwerze Stefana Żeromskiego odbyły się główne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W uroczystościach udział wzięli świętokrzyscy parlamentarzyści, władze szczebla wojewódzkiego z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim na czele, władze samorządowe oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych, przedstawiciele służb mundurowych i mieszkańcy Kielc. Państwową Straż Pożarną na uroczystościach reprezentowali: bryg. Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP oraz  bryg. Sławomir Karwat – Komendant Miejski PSP w Kielcach. Uroczystość uświetniły kompanie honorowe wystawione przez Policję, Wojsko oraz pododdział złożony z kilkudziesięciu pocztów sztandarowych, w tym Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

Dla upamiętnienia pomordowanych, delegacja Komendy Wojewódzkiej PSP i Komendy Miejskiej PSP w Kielcach w składzie: bryg. Grzegorz Rajca – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i bryg. Sławomir Karwat – Komendant Miejski PSP w Kielcach oraz bryg. Adam Zaborowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru KW PSP w Kielcach zapalili znicze pod ścianą straceń i tablicami upamiętniającymi zamordowanych w tamtejszym więzieniu.

Opracowanie: bryg. Adam Zaborowski
Zdjęcia: KWP Kielce, Radio Kielce, KW PSP Kielce

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 49

Odwiedzin od 05.02.2019 68527

Kubik-Rubik Joomla! Extensions