Z dniem 31 maja 2020 roku ze służbą w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach pożegnali się dwaj zasłużeni funkcjonariusze: asp. sztab. Mariusz Suchy – dowódca zmiany  w JRG nr 4 w Chmielniku oraz st. ogn. Jerzy Rożkiewicz – starszy operator sprzętu w JRG nr 1 w Kielcach. Podczas zbiórki zmian  służbowych  jakie miały miejsce siedzibach  macierzystych jednostek ratowniczo-gaśniczych, Komendant Miejski PSP bryg. Sławomir Karwat przybliżył sylwetki strażaków odchodzących na zaopatrzenie emerytalne oraz w imieniu własnym i załogi podziękował im za oddaną służbę, dobrą współpracę i zaangażowanie. Wyraził duże uznanie za całość ich dokonań, życząc dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia wszystkich zamierzeń i planów osobistych oraz jak najlepszego samopoczucia na emeryturze.

            Pan asp. sztab. Mariusz Suchy służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 30.08.1993 roku jako słuchacz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. W 1995 roku, jako absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, skierowany został do służby stałej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Chmielniku na stanowisko dowódcy zastępu. W okresie pełnienia służby w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach zajmował następujące stanowiska w hierarchii zawodowej: dowódcę zastępu, dowódcę sekcji, oraz dowódcę zmiany. Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, między innymi: Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę,  Br. Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,  Br. Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Pan asp. sztab. Mariusz Suchy, decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach został zwolniony z dniem 31 maja 2020 roku po 26 latach służby.

                Pan st. ogn. Jerzy Rożkiewicz służbę w pożarnictwie rozpoczął z dniem 15 grudnia 1998 roku jako stażysta w Wydziale Liniowym Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. W 1999 roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny Szeregowców PSP, a w roku 2004 Kurs Kwalifikacyjny Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej.  W okresie pełnienia służby w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach zajmował następujące stanowiska w hierarchii zawodowej: stażysta, młodszy ratownik kierowca, ratownik kierowca, starszy ratownik kierowca, operator sprzętu specjalnego oraz starszy operator sprzętu. Za swoją działalność był odznaczony i wyróżniony między innymi: Br. i Sr. Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Br., Sr. i Zł Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Pan st. ogn. Jerzy Rożkiewicz, decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach został zwolniony z dniem 31 maja 2020 roku po 26 latach pracy zawodowej.

 Opracowanie: kpt. Seweryn Trepka

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kielcach

 

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 41

Odwiedzin od 05.02.2019 68519

Kubik-Rubik Joomla! Extensions