22 czerwca 2020 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się uroczyste  wręczenie promes przedstawicielom jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego. Komendant Główny PSP przyznał jednostkom OSP dodatkowe środki jako rekompensaty strat poniesionych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej podczas akcji gaszenia pożaru składowiska odpadów w miejscowości Nowiny w dniu 19 kwietnia 2020 r.

W uroczystości uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  Anna Krupka, senator RP Krzysztof Słoń, posłowie na Sejm RP Agata Wojtyszek i Mariusz Gosek oraz świętokrzyski komendant wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Ciosek wraz ze swoim zastępcą bryg. Grzegorzem Rajcą. Komendant Miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat przywitał przybyłych gości i przedstawił okoliczności i cel spotkania. Uroczystego wręczenia promes dokonała Pani Anna Krupka - sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  w asyście parlamentarzystów. Dofinansowanie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5000 zł otrzymały 23 jednostki OSP z powiatu kieleckiego. Środki finansowe na ten cel pochodzą z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.  Na zakończenie uroczystości obecni goście skierowali ciepłe słowa oraz podziękowania na ręce druhów Ochotniczych Straży Pożarnych za włożony wysiłek i trud podczas ponad 30 godzin akcji ratowniczo-gaśniczej.

Autor: kpt. Seweryn Trepka

Zdjęcia: Archiwum KW PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 59

Odwiedzin od 05.02.2019 68537

Kubik-Rubik Joomla! Extensions