19 lipca 2020 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Słupia, odbył się egzamin kończący szkolenie z zakresu podstawowego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kieleckiego. Szkolenie odbywało się w systemie weekendowym i było realizowane zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Podczas szkolenia realizowano tematykę dotyczącą:  taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, kwalifikowanej pierwszej pomocy, podstawowych czynności z zakresu ratownictwa technicznego, podstawowych czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych, zasad pracy radiowej sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej oraz wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze. Szkolenie rozpoczęło się w dniu 07.03.2020 r. ale z uwagi na sytuację wywołana pandemią koronawirusa Covid – 19 termin egzaminu został przesunięty z dnia 29 marca 2020 r. na  dzień 19 lipca 2020 r.  Do szkolenia przystąpiło 40 druhów OSP z terenu Powiatu kieleckiego, szkolenie ukończyło 33 druhów w tym 13 druhów z OSP KSRG.

Opracowanie: mł. bryg. Stolarczyk Mariusz

Zdjęcia: dh Alf Mirosław

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 96

Odwiedzin od 05.02.2019 72199

Kubik-Rubik Joomla! Extensions