21 lipca 2020 roku zastępca komendanta  miejskiego PSP w Kielcach – mł. bryg. Mariusz Góra wraz z naczelnikiem wydziału operacyjno-szkoleniowego i dowódcą JRG Nr 3 w Kielcach wizytowali jednostkę OSP Siedlce, pow. kielecki. Wizytacja miała na celu ocenę przygotowania jednostki OSP do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod względem wyposażenia i wyszkolenia. Zespół inspekcyjny KM PSP w Kielcach zapoznał się z bazą lokalową oraz potencjałem sprzętowym jednostki, planami doposażenia w sprzęt pożarniczy oraz perspektywami dalszego rozwoju. Wizytacja potwierdziła dobre przygotowanie jednostki OSP Siedlce do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.  Druhowie OSP Siedlce wykazali , że spełniają wszystkie stawiane jednostkom OSP wymogi do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Opracowanie: kpt. Seweryn Trepka

Zdjęcia: Archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 95

Odwiedzin od 05.02.2019 72198

Kubik-Rubik Joomla! Extensions