27 lipca 2020 roku zastępca komendanta miejskiego PSP w Kielcach mł. bryg. Mariusz Góra wraz zastępcą naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego KM PSP w Kielcach i dowódcą JRG PSP Nr 4 w Chmielniku wizytował jednostkę OSP Gumienice w gminie Pierzchnica. Podczas spotkania z druhami zastępca komendanta miejskiego zapoznał się z potencjałem sprzętowym wykorzystywanym podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz warunkami lokalowymi, jakimi obecnie dysponuje jednostka. Zostały przedstawione również bieżące potrzeby w zakresie doposażenia jednostki  w sprzęt pożarniczy. Ochotnicza Straż Pożarna w Gumienicach została włączona do KSRG w 2016 r. Lokalizacja remizy, stan wyposażenia i poziom wyszkolenia druhów  stanowi ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa gminy Pierzchnica i powiatu kieleckiego.  Na wyposażeniu jednostki znajduje się samochód ratowniczo-gaśniczy: GBA-Rt 2,5/30 MAN . Strażacy ratownicy OSP Gumienice posiadają następujące przeszkolenia pożarnicze: szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP - 16 druhów, szkolenie kierujących działaniem ratowniczym - 7 druhów, szkolenie kierowców konserwatorów - 6 druhów, szkolenie naczelników - 2 druhów, szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – 4 druhów oraz szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym - 5 druhów. Funkcjonariusze KM PSP w Kielcach  przeprowadzili również tego dnia inspekcję gotowości operacyjnej OSP w Gumienicach. Podczas inspekcji sprawdzono wiedze teoretyczną druhów na podstawie testu pisemnego oraz oceniono wykonanie ćwiczenia praktycznego, które polegało na ugaszeniu pozorowanego pożaru altany.  Ponadto sprawdzono dokumentację pojazdów i sprzętu: terminy przeglądów, legalizację, aktualność okresowych badań. Na zakończenie sporządzono dokumentację z inspekcji a zastępca komendanta miejskiego PSP mł. bryg. Mariusz Góra podsumował całość wizytacji,  którą oceniono wynikiem bardzo dobrym .  

Opracowanie: st. kpt. Paweł Nyk

Zdjęcia: Archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 94

Odwiedzin od 05.02.2019 72197

Kubik-Rubik Joomla! Extensions