12 stycznia 2019 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Kielcach uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez świętokrzyską policję, które odbyło się w ramach akcji  „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Przedmiotowa inicjatywa zorganizowane zostało na stoku narciarskim w miejscowości Krajno Zagórze,  w związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi w województwie ...

15 stycznia 2019 r. na terenie zalewu w Sukowie strażacy z JRG PSP nr 2 w Kielcach wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Świętokrzyskie” (SGRWN) przeprowadzili ćwiczenia doskonalące z zakresu nurkowania podlodowego. Ćwiczenia miały na celu utrwalenie technik związanych z nurkowaniem w przestrzeniach zamkniętych, doskonalenie metod poszukiwawczych pod wodą ...

8 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kielcach przeprowadzili spotkanie z młodzieżą w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. W spotkaniu wzięło udział łącznie ok. 120 osób. Słuchacze zapoznani zostali z tematyką związana z: - ...

9 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Rogowicach, funkcjonariusz  Jednostki  Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 KM PSP w Kielcach przeprowadził pogadankę z uczniami oraz z gronem pedagogicznym podczas, której poruszono tematykę związaną z ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną Państwowej Straży Pożarnej pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Przedstawiono zagrożenia związane z ...

10 i 11stycznia 2019 r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Czujka Na Straży Twojego Bezpieczeństwa” oraz akcji prewencyjno-edukacyjnej związanej z podniesieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, dowódca oraz zastępca dowódcy JRG nr-4 w Chmielniku przeprowadzili prelekcję dla dzieci i młodzieży w chmielnickich placówkach oświatowych. Funkcjonariusze przeprowadzili wykład dla gimnazjalistów oraz ...

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 73

Odwiedzin od 05.02.2019 2369

Kubik-Rubik Joomla! Extensions