21.03.2018 roku na terenie hurtowni i składu budowlanego przy ulicy Zagnańskiej  Kielcach, przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej NR 2 w Kielcach wraz z zastępami Ochotniczej Straży Pożarnej z Zagnańska .

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w pomieszczeniu socjalnym w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej na parterze budynku magazynowo - biurowego na terenie hurtowni. Pracownicy hurtowni podejmują nieskuteczną próbę gaszenia pożaru z równolegle prowadzoną ewakuacją personelu – wszystkie osoby udaje się bezpiecznie wyprowadzić z obiektu. Jedna z zatrudnionych osób dzwoni pod numer 112 wzywając pomocy. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego dysponuje na miejsce odpowiednie siły i środki.

Zadania, które w ramach ćwiczeń realizują zastępy PSP i OSP to odłączenie zasilania elektrycznego w obiekcie, rozwinięcie i wprowadzenie linii gaśniczej z zachowaniem zasad BHP podczas prowadzenia tego typu działań oraz ugaszenie pożaru w pomieszczeniu socjalnym. W tracie prowadzenia działań jeden ze strażaków pozoruje utratę przytomności i zostaje ewakuowany ze strefy zadymienia oraz zaopatrzony przez ratowników.

Celem ćwiczeń była ocena przygotowania obiektu do rzeczywistego zagrożenia pożarowego (drogi dojazdowe i ewakuacyjne, sieć hydrantowa, zagrożenia), doskonalenie procedur związanych z prowadzeniem ewakuacji oraz ratownictwem medycznym, doskonalenie zawodowe strażaków w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych oraz zapoznanie ratowników z terenem składu budowlanego.

 

Opracował: mł. asp. Marek Szymkiewicz

Zdjęcia: JRG PSP Nr 2 Kielce

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka