28.03.2018 r. na terenie zakładu Chemar Armatura przy ulicy Olszewskiego w  Kielcach przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe, których scenariusz zakładał powstanie pożaru w pomieszczeniu stołówki na skutek zwarcia instalacji elektrycznej.

Świadkowie przechodzący obok budynku zauważają dym wydobywający się z okna, po czym o zdarzeniu powiadamiają Państwową Straż Pożarną oraz personel zakładu. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego dysponuje na miejsce odpowiednie siły i środki, a w tym samym czasie na terenie zakładu trwa ewakuacja personelu w trakcie której okazuje się że brakuje jednego pracownika.

Przybyły na miejsce dowódca wraz zastępami Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach otrzymał informację na temat ilości osób które opuściły budynek oraz brakującej jednej osoby. Strażacy przystąpili do działań gaśniczych oraz jednoczesnego przeszukania pozostałych części budynku w celu znalezienia osoby poszkodowanej. Po zlokalizowaniu poszkodowanego ewakuowano go ze strefy zagrożenia i udzielono pomocy medycznej. Dalsze działania polegały na ugaszeniu pożaru pomieszczenia i przewietrzeniu go wykorzystując wentylator osiowy.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania obiektu oraz personelu do rzeczywistego zagrożenia pożarowego. Strażacy mieli okazję zapoznać się z budynkiem w zakresie układu dróg ewakuacyjnych, wyposażenia go w urządzenia przeciwpożarowe oraz rozmieszenia pomieszczeń potencjalnie niebezpiecznych pożarowo. W ćwiczeniach udział brały 3 zastępy z JRG PSP nr 2 oraz 1 zastęp z JRG PSP nr 1 w Kielcach.

 

Opracował: st.asp. Marcin Żak

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Kielce

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka