7 kwietnia 2018 r. w miejscowości Skorzeszyce gm. Górno, doszło do pożaru drewnianego budynku mieszkalnego. Po dotarciu na miejsce zdarzenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej odłączono energię elektryczną od budynku i podano dwa prądy wody w natarciu na pożar. Ze względu na duże zadymienie ratownicy pracowali w aparatach ochrony układu oddechowego. W trakcie pożaru właściciel domu przebywał u sąsiada i nie wymagał pomocy medycznej. Po zlokalizowaniu pożaru pomieszczenia zostały dokładnie oddymione i dogaszone oraz sprawdzone za pomocą kamery termowizyjnej wykluczając tym samym ryzyko ponownego pożaru.  O zaistniałej sytuacji oraz potrzebie pomocy dla właściciela budynku został poinformowany Wójt Gminy Górno. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia zostało protokolarnie przekazane właścicielowi, po czym zastępy powróciły do koszar.

 

Opracował: asp. Marcin Pastuszka

Zdjęcia: archiwum JRG PSP Nr 1 Kielce

 

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka