5 Maja 2018r. w miejscowości Leśniówka doszło do pożaru parterowego budynku gospodarczego. Przed przybyciem na miejsce zdarzenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej właściciel budynku wraz z sąsiadami podjął próbę ewakuacji mienia, podczas której poparzył sobie dłonie. Przed przybyciem Pogotowia Ratunkowego ratownicy niezwłocznie udzielili mężczyźnie kwalifikowanej pierwszej pomocy, polegającej na wsparciu psychicznym i założeniu na dłonie opatrunków hydrożelowych. Po przybyciu na miejsce Zastępu Ratownictwa Medycznego i przebadaniu poszkodowanego, Koordynator Działań Medycznych podjął decyzję o przetransportowaniu osoby do szpitala.

Strażacy w pierwszej fazie działań gaśniczych podali trzy prądy wody w natarciu na pożar,a po przybyciu kolejnych sił i środków podano kolejne dwa prądy wody.  Po zlokalizowaniu pożaru i przeprowadzonej analizie stabilności konstrukcji budowlanej, ratownicy zabezpieczeni w aparaty ochrony układu oddechowego weszli do środka i zerwali część sufitu podwieszanego, celem uniemożliwienia rozprzestrzenienia się pożaru. Na miejsce działań zadysponowano grupę operacyjną KM PSP w Kielcach na czele z Komendantem Miejskim PSP - bryg. Sławomirem Karwatem. 

Po oddymieniu budynku przystąpiono do prac rozbiórkowych konstrukcji budowlanych, a luźne nadpalone materiały wyniesiono na zewnątrz i obficie przelano wodą. Pogorzelisko sprawdzono kamera termalną, nie stwierdzając zarzewi ognia.

Obecny na miejscu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Kielce, po oględzinach budynku zakazał  jego użytkowania do czasu wydania decyzji administracyjnej. Po zakończeniu działań w których brało udział 13 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 47 ratowników, miejsce zdarzenia przekazano protokolarnie właścicielom, po czym zastępy powróciły do koszar. Strażakom udało się uratować mienie o wartości około 200 000 zł.

 

Opracował: asp. Marcin Pastuszka

Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Nr 3 Kielce

 

 

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka