18 września 2018 roku o godzinie 15-tej do stanowiska kierowania KM PSP w Kielcach wpłynęło zgłoszenie o pożarze w zakładzie gospodarki odpadami w Kielcach. Na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym  w wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalił , że podczas rozładunku kontenera z odpadami budowlanymi na placu wysypiska śmieci doszło do reakcji chemicznej nieustalonych substancji chemicznych zmieszanych z odpadami budowlanymi. Podczas wystąpienia reakcji doszło do zjawiska świecenia barwnym światłem co pracownicy zakładu  zinterpretowali jako pożar. Nietypowe śmieci na teren zakładu gospodarki odpadami zostały przywiezione z jednej z kieleckich firm. Substancje te były w formie sypkiej w postaci żółtego i białego proszku jak również w plastikowych i blaszanych pojemnikach. Substancje te podczas kontaktu spowodowanego rozładunkiem wchodziły ze sobą w reakcje chemiczne. 

Działania zastępów JRG nr 2 i specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z JRG nr 1 w Kielcach polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wyznaczeniu strefy zagrożenia w promieniu 100m. Ratownicy pobrali próbki substancji w szklane ampułki w celu identyfikacji przez urządzenia pomiarowe w strefie bezpiecznej. Na miejsce przybył  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wraz z pracownikami, którzy zabrali do identyfikacji próbki nieznanych substancji. Na miejsce zdarzenia przybył zastępca komendanta miejskiego PSP w Kielcach wraz z grupą operacyjną KM PSP w Kielcach. W wyniku zebranych informacji ustalono, że substancje chemiczne wchodzą w reakcje przy kontakcie ze sobą. W związku z powyższym podjęto decyzję o segregacji i zebraniu każdej substancji oddzielnie do plastikowych pojemników (30 sztuk po 60 l). W związku z tym ,że zakład jest przystosowany do magazynowania materiałów niebezpiecznych podjęto decyzję , że posegregowane i zabezpieczone substancje zostaną przekazane przedstawicielowi zakładu gospodarki odpadami. Na miejsce zdarzenia przybyła Policja, która prowadzi czynności wyjaśniające pochodzenie odpadów chemicznych.

Opracowanie: mł.bryg. Mariusz Góra

Zdjęcia : archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 78

Odwiedzin od 05.02.2019 2374

Kubik-Rubik Joomla! Extensions