25 września 2018 roku w Bodzentynie odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzentyn. Założenia do ćwiczeń obejmowały trzy zasadnicze epizody obejmujące zagadnienia taktyki działań ratowniczo - gaśniczych (pożar jednego z pomieszczeń w ZSP w Bodzentynie z poszkodowaną osobą i 230 osobami ewakuowanymi), taktyki ratownictwa technicznego (wypadek komunikacyjny z 2 osobami poszkodowanymi), taktyki ratownictwa wysokościowego (wpadnięcie osoby do studni).

Cele główne ćwiczeń to:
1.    Sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu silnikowego.
2.    Doskonalenie procedur związanych ze specyfiką akcji z elementami taktyki działań gaśniczych, ratowniczych, medycznych oraz wysokościowych.
3.    Praktyczne sprawdzenie możliwości współdziałania ze sobą jednostek ochrony p.poż.         

W ćwiczeniu uczestniczyły cztery jednostki OSP z terenu gminy:
OSP Bodzentyn – GLBA 1,8/8
OSP Bodzentyn –  GBA – Rt 2,5/16/250
OSP Wzdół Rządowy – GBA - Rt 2,5/20/16
OSP Sieradowice – GBA - 2,5/16
OSP Psary – GLBA 0,4/1

Końcowego podsumowania i oceny przebiegu ćwiczeń dokonali:
Przedstawiciel z KM PSP w Kielcach – st. kpt. Mariusz Stolarczyk
Komendant Miejsko - Gminny OSP – dh Marek Białek
Prezes Miejsko - Gminny OSP – dh Maciej Świderski

Ćwiczenia należy ocenić bardzo wysoko. Na uznanie zasługują wszystkie jednostki z terenu gminy Bodzentyn,  należy zaznaczyć że z roku na rok poziom przygotowania jednostek OSP do prowadzenia działań ratowniczych jest co raz wyższy. Druhowie OSP z terenu gminy Bodzentyn są lepiej wyszkoleni, dysponują coraz lepszym sprzętem pożarniczym i chętnie poświęcają swój wolny czas na niesienie pomocy potrzebującym.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podziękował wszystkim ćwiczącym druhom za zaangażowanie, trud włożony w podnoszenie swoich kwalifikacji, działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za to, że mieszkańcy gminy zawsze mogą liczyć na skuteczną pomoc ze strony strażaków.


Opracował st. kpt. Mariusz Stolarczyk
Zdjęcia: Przemysław Pazera

 

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 73

Odwiedzin od 05.02.2019 2369

Kubik-Rubik Joomla! Extensions