1 marca 2019 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach wpłynęło zgłoszenie o częściowo zawalonym budynku w Kielcach przy ul. Dużej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów Straży Pożarnej stwierdzono, że doszło do zawalenia się części ściany zewnętrznej, stropu i dachu opuszczonego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Na miejscu przebywali przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce oraz Straż Miejska (która zgłosiła zdarzenie). Z ustaleń wynikało, że do zawalenia części budynku doszło najprawdopodobniej poprzedniej nocy. Budynek nie był zamieszkały, a użytkownicy sąsiednich obiektów twierdzili, że od kilku lat nie widzieli w nim osób postronnych.

Działania zastępów Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej w pierwszej fazie akcji polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oddzieleniu strefy niebezpiecznej narażonej na dalsze odłamkowanie konstrukcji oraz wykonaniu podstawowych czynności ratunkowych w zakresie działań poszukiwawczo – ratowniczych. Z uwagi na zagrożenie dalszego zawalenia się konstrukcji, nie było możliwości wprowadzenia ratowników na gruzowisko w celu jego przeszukania. Przybyła na miejsce akcji Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza „Kielce-3”, przy użyciu kamery wziernikowej oraz geofonu rozpoczęła sprawdzanie gruzowiska w części znajdującej się poza obszarem zagrożonym pod kątem potencjalnych osób poszkodowanych. Na miejsce działań udała się grupa operacyjna z KM PSP w Kielcach na czele z Z-cą Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach kpt. Michałem Świądrem, który przejął dowodzenie. Z uwagi na to, iż niestabilna konstrukcja budynku uniemożliwiała przeszukanie gruzowiska w całości, a co za tym idzie nie można było wykluczyć możliwości pozostawania pod gruzami osób poszkodowanych, podjęto decyzję o zadysponowaniu do działań Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej z psami ratowniczymi. Na miejsce akcji przybył Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Robert Sabat wraz z grupą operacyjną z KW PSP w Kielcach, który po przejęciu dowodzenia kierował dalszymi działaniami ratowniczymi.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia ratowników z psami ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej „Warszawa-9”, przystąpiono do przeszukania zagrożonej dalszym zawaleniem części gruzowiska. Żaden z trzech psów nie wskazał możliwości przebywania osób poszkodowanych pod gruzowiskiem.

Kolejnym etapem prowadzonych działań była ewakuacja pracowników sąsiedniego budynku banku oraz osób z pobliskiego sklepu. Następnie rozpoczęto odgruzowywania zawaliska przy użyciu koparki będącej w dyspozycji Urzędu Miasta Kielce prowadząc jednocześnie stały monitoring stabilności pozostałej części konstrukcji przy pomocy 2 tachimetrów udostępnionych przez wydział geodezji UM Kielce.

Na miejsce przybył Komendant Główny PSP gen bryg. Leszek Suski, który po zapoznaniu się z sytuacją, przejął dowodzenie. Podczas dalszego przeszukania gruzowiska nie znaleziono osób poszkodowanych. W związku z powyższym, działania ratownicze zostały zakończone.

W trakcie prowadzonych działań na miejsce akcji przybyli: Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, Wiceprezydent Miasta Kielce Marcin Różycki, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce Danuta Papaj, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce, Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Kielce wraz z pracownikami, Prokurator oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach.

W akcji trwającej ponad 8 godzin brało udział łącznie 14 zastępów i 41 strażaków PSP w tym dwie grupy specjalistyczne.

Po zakończonych działach ratowniczych komendant główny gen. brygadier Leszek Suski przeprowadził wizytację Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej PSP w Kielcach, gdzie w obecności zastępców świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Roberta Sabata i bryg. Tomasza Bajerczaka oraz komendanta miejskiego PSP w Kielcach bryg. Sławomira Karwata zapoznał się z bieżącym funkcjonowaniem wizytowanych jednostek organizacyjnych oraz budowaną Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach i oddanym niedawno budynkiem Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego po termomodernizacji.

Następnie, w sali narad Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyła się odprawa Pana generała z kierownictwem i funkcjonariuszami wizytowanych komend.

Pan Generał w swoim wystąpieniu przedstawił dotychczasową działalność Państwowej Straży Pożarnej za okres ostatnich trzech lat, omówił bieżące problemy dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, przedstawił finansowanie zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych i innego sprzętu pożarniczego z uwzględnieniem zakupów realizowanych na potrzeby OSP, podkreślił znaczenie współpracy z jednostkami OSP służące wzmocnieniu ich gotowości bojowej oraz omówił stopień realizacji ustawy modernizacyjnej.

Pan Generał zwrócił szczególną uwagę na wzajemną współpracę jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie operacyjnym i w zakresie realizacji zakupów sprzętu oraz nakreślił kierunki działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na 2019 r.

Ponadto, podczas odprawy zaprezentowano film przedstawiający działalność świętokrzyskich strażaków w 2018 r.

 

Opracował: kpt. Michał Świąder

Zdjęcia: kpt. Michał Świąder, asp. Marcin Pastuszka, Archiwum KW PSP Kielce

 

 

 

 

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 141

Odwiedzin od 05.02.2019 6559

Kubik-Rubik Joomla! Extensions