3 czerwca 2019 roku w miejscowości Umer, gm. Zagnańsk, pow. kielecki zostały przeprowadzone ćwiczenia ratownicze odwodów operacyjnych pk. „WODA 2019”. Manewry te rozpoczęły cykl niezapowiedzianych ćwiczeń realizowanych na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W/w ćwiczenia zostały zorganizowane, przeprowadzone oraz ocenione przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie stanu przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia powodzi oraz przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu.

W trakcie manewrów przećwiczono epizody dotyczące:

  • ewakuacji osób z terenów trudnodostępnych za pomocą łodzi,
  • wypompowywania wody z zalanych terenów z wykorzystaniem pompy dużej wydajności oraz pomp szlamowych,
  • podwyższania korony wału przy użyciu rękawów przeciwpowodziowych i worków z piaskiem,
  • zabezpieczania i uszczelniania przebić hydraulicznych.

W ćwiczeniach wzięły udział wybrane siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, ostrowieckiego i pińczowskiego (79 strażaków – 23 pojazdy pożarnicze). Ponadto na miejscu ćwiczeń obecny był przedstawiciel Urzędu Gminy Zagnańsk.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, którego dokonał st. kpt. Michał Pająk - zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Kielcach.

 

Opracowanie: kpt. Kamil Wleciał, KW PSP w Kielcach

Zdjęcia: st. ogn. Marek Szostak, KW PSP w Kielcach

 

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 47

Odwiedzin od 05.02.2019 68525

Kubik-Rubik Joomla! Extensions