11 lutego 2020 r. w miejscowości Nowiny doszło do pożaru na składowisku niezidentyfikowanych odpadów. Pożarem objęte były składowane beczki  oraz pojemniki typu Mauser na pow. 30 m 2. Pojemniki nie posiadały żadnych oznaczeń, a w środku pojemników znajdowała się ciemna, oleista niezidentyfikowana substancja, która wydostawała się na plac i zaczęła spływać do przydrożnego rowu melioracyjnego.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu w pierwszej fazie działań dwóch prądów piany ciężkiej w natarciu na pożar oraz obronie pozostałych zbiorników znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Po ugaszeniu pożaru strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego wyznaczyli  strefę zagrożenia, którą  monitorowali przy użyciu detektorów wielogazowych. Jednocześnie w celu ograniczenia rozlewiska klejącej i oleistej substancji wykonano obwałowanie za pomocą zapory sorpcyjnej i sorbentu. Następnie pobrano próbki, które poddano identyfikacji przy użyciu przyrządów pomiarowych.

W dalszej fazie działań zadysponowano na miejsce zdarzenia samochód z piaskiem za pośrednictwem UG Sitkówka Nowiny, oraz bele słomy, które ułożono w rowie melioracyjnym przy przepustach na długości 100 m. Piasek wysypano i rozgarnięto na terenie składowiska celem  utworzenia zapory sorpcyjnej i doczyszczenia wypływającej wody opadowej ze składowiska. Oleistą substancję zalegającą na wjeździe do składowiska odpadów zebrano łopatami do beczek. Obecna na miejscu zdarzenia Policja i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzili własne czynności dochodzeniowo-śledcze.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających ponad 6 godzin udział wzięło 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej  i 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Opracował: st. kpt. Marek Dyk

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Kielce

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 42

Odwiedzin od 05.02.2019 68520

Kubik-Rubik Joomla! Extensions