22-24 lipca 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Chmielnik, zgodnie z rocznym planem doskonalenia zawodowego, zostały zorganizowane ćwiczenia taktyczno – bojowe w zakresie  organizacji i taktyki działań gaśniczych podczas pożarów na terenach leśnych. W ćwiczeniach udział wzięła każda ze zmian służbowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Chmielniku. Symulowane działania gaśnicze odbywały się na terenie miejscowości: Holendry, Suliszów i Celiny. Realizowane działania pozwoliły na weryfikację punktów czerpania wody na terenach leśnych, a także możliwości wykorzystania samochodów gaśniczych oraz pompy dużej wydajności, będących na wyposażeniu tutejszej jednostki. Ćwiczenia były doskonałą okazją dla dowódców zmian służbowych do wypracowania taktyki oraz sposobów  postępowania podczas dużych pożarów na terenach leśnych.  W wyniku prowadzonych działań sprawdzono możliwości poruszania się pojazdami pożarniczymi po leśnych drogach pożarowych, budowę magistrali wodnej oraz organizację łączności na potrzeby działań ratowniczo - gaśniczych . Po zakończeniu ćwiczeń nastąpiło ich podsumowanie przez kadrę dowódczą jednostki.

Opracowanie:  mł. bryg. Piotr Wieczorek

Zdjęcia: archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 96

Odwiedzin od 05.02.2019 72199

Kubik-Rubik Joomla! Extensions