Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach informuje, że w ramach dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” przewidziano środki finansowe na dofinansowanie organizacji obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ...

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka