Szanowni Panowie Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych. W związku z działaniami ratowniczymi prowadzonymi w miejscowości Nowiny, podczas pożaru składowiska odpadów informujemy, że jednostki które w wyniku działań poniosły straty materialne w środkach ochrony osobistej lub sprzęcie ratowniczym mogą składać za pośrednictwem Komendanta Miejskiego wnioski o częściową refundację kosztów na podstawie ...

Szanowni Panowie Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych. W związku z zatwierdzonym rozdziałem środków na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostki OSP powinny niezwłocznie składać za pośrednictwem Komendanta Miejskiego wnioski o dofinansowanie na podstawie § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca  2017 r. w sprawie ...

Jednostki OSP powiatu kieleckiego, Panie i Panowie Burmistrzowie i Wójtowie, Szanowni Państwo. Poniżej publikujemy treść pisma skierowanego do poszczególnych jednostek OSP spoza KSRG, w związku z trwającymi pracami w zakresie wydatkowania środków finansowych z dotacji na "Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych”. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią pisma. Do ...

Jednostki OSP powiatu kieleckiego, Panie i Panowie Burmistrzowie i Wójtowie, Szanowni Państwo. Poniżej publikujemy treść pisma skierowanego do poszczególnych jednostek, w związku z trwającymi pracami w zakresie wydatkowania środków finansowych z dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP powiatu kieleckiego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią pisma. Do pobrania ->  Pismo w sprawie ...

Jednostki OSP powiatu kieleckiego, Panie i Panowie Burmistrzowie i Wójtowie, Szanowni Państwo. Poniżej publikujemy treść pisma skierowanego do poszczególnych jednostek OSP z KSRG, w związku z trwającymi pracami w zakresie wydatkowania środków finansowych z dotacji "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020”. Bardzo prosimy ...

siedziba

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 369 30 15

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

/096wcxtj27/skrytka

Odwiedzin dziś 47

Odwiedzin od 05.02.2019 68525

Kubik-Rubik Joomla! Extensions